Új oldalad.hu oldal indítása - 2. oldal

  Az oldalad.hu fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen dokumentum feltételeit belátása szerint a jövőben módosítsa, kiegészítse. Erről felhasználóit az oldalad.hu admin felületén keresztül megfelelően értesíti, tájékoztatja, figyelmüket arra felhívja. Az oldalad.hu fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint – de erre vonatkozó bármilyen kötelezettség nélkül –, bármikor előzetes bejelentés nélkül áttekintse és eltávolítsa a szerkesztők által létrehozott tartalmat, illetve törölje a kifogásolható tartalmat és fiókokat. Az oldalad.hu fenntartja továbbá a jogot arra, hogy saját belátása szerint kitiltson résztvevőket, vagy megszüntesse a hozzáférésüket a Szolgáltatásokhoz.

  A szolgáltatás használatával vagy elérésével Ön megerősíti azt, hogy elfogadja az oldalad.hu szerkesztési irányelveit, feltételeit, mindennemű módosítás nélkül. Amennyiben nem fogadja el a feltételeket, nem használhatja a szolgáltatásokat.

   

  Az oldalad.hu oldal fenntartásának elvei, a Szerkesztő kötelezettségei:

   - Az oldalad.hu oldalak igénylése és szerkesztési lehetősége ingyenes.

   - Az oldalad.hu oldalain keresztül érkezett igénylések elbírálását főszerkesztők végzik. Az elbírálás időtartama változó lehet.

   - A szerkesztő különösen ügyel arra, hogy a szerkeszteni kívánt oldal tartalmilag ne legyen átfedésben már létező oldalad.hu oldalakkal, sem más, hasonló témájú másik linkgyűjtemény oldalakkal.

   - Egy új linkgyűjtemény maximum 10%-ban tartalmazhat olyan témákat, linkeket, amik a már meglévő oldalainkon szerepelnek.

   - A megszerkesztett oldal jól átgondolt koncepcióval kell, hogy rendelkezzen, csak olyan linkeket tartalmazhat, amelyek kizárólag az adott témára vonatkoznak.

   - A felelősséget vállal az oldal tartalmáért és objektív módon kiválasztott linkeket helyez el az oldalon.

   - Az oldal már az induláskor is megfelelően karbantartott, halott linkek nélkül.

   - A szerkesztő az oldalai karbantartását egy könnyen kezelhető interaktív adminisztrációs felületen keresztül végezheti el. A belépéshez szükséges adatokat email-ben küldjük el a szerkesztő részére.

   - Az oldalad.hu oldal éles indulása előtt (azaz azelőtt, hogy az interneten közvetlenül oldalad.hu oldalként elérhető lenne) a főszerkesztő ellenőrzi, hogy az oldal megfelel-e a Szerkesztési Alapelveknek, és ha nem, akkor a Szerkesztő tájékoztatása mellett visszatarthatja az oldal indítását, vagy akár vissza is veheti az oldalt a Szerkesztőtől.

   - Szerkesztett oldal admin felületén lehetőség van hirdetés feltöltésére, mely hirdetés a szerkesztő oldalán jelenik meg. A szerkesztőnek kizárólag az adminisztrációs felületen megadott hirdetési felületen van lehetősége hirdetést kihelyezni. A hirdetési felület értékesítése esetén az azokból befolyt összeg teljes mértékben a szerkesztőt illeti meg. Az oldalad.hu oldal ebből nem tart igényt semmiféle anyagi részesedésre.

   - Egynél több link nem mutathat ugyanarra az URL-re.

   - A szerkesztő által eladott hirdetési felület után a számláról a szerkesztőnek kell gondoskodnia.

   - A szerkesztők vállalják, hogy az aloldal szerkesztése során az általuk használható hirdetési felületeken túl hirdetésnek nem minősülő tartalmat nem helyeznek el az aloldalon, és nem váltogatja oly módon a linkeket az egyes dobozokban, hogy ezzel indokolatlanul kiemeljen egy-egy linket.

   - Az oldalad.hu minden oldalad.hu aloldalon kihelyezhet extra hirdetéseket, illetve linkeket dobozokba a szerkesztő előzetes beleegyezése nélkül is.

   - Az oldalon lehetőség van az adott témakörhöz tartozó beágyazott videók, illetve beágyazott képek elhelyezésére (video linkek és képes linkek). A videó linkek és képek elhelyezése nem kötelező a szerkesztő számára, azonban a minőségi tartalom és a magas látogatószám érdekében javasoljuk a témához tartozó képes és videó linkek elhelyezését.

   - Határozottan tilos pornográf, szexuális tartalmú fotó, videó beágyazása az oldalba.

   - A szerkesztő vállalja, hogy folyamatosan keres új linkeket az aloldalra, és nem csak a linkajánlókra hagyatkozik.

   - A releváns linkdobozokban minimum 40 minőségi linknek kell szerepelnie, viszont 400 linknél több link nem szerepelhet az oldalon.

   - Tilos elítélendő tevékenységet ábrázoló videót, képet megosztani, amelyben például állatkínzás, droghasználat, fiatalkorúak alkoholfogyasztása és dohányzása vagy éppen bombakészítés látható. Brutális vagy öncélú erőszakot ábrázoló videó, kép beágyazása sem megengedett.

   - Az oldalad.hu oldal elvárásainak való meg nem felelés a szerkesztett oldal(ak) szerkesztési jogának időszakos elvesztéséhez, súlyosabb vétség esetén végleges elvételéhez és oldalunkból történő kizáráshoz vezethet.

   - A szerkesztő az oldal nevének megválasztásakor minden tőle elvárhatót köteles megtenni annak biztosítása érdekében, hogy az oldal neve olyan kifejezés vagy szóösszetétel legyen, amely nem sérti semmilyen természetes vagy jogi személy jogát, így különösen személyhez fűződő jogait, névjogát, valamely szerzői vagy iparjogvédelmi oltalom alá eső jogát, a közerkölcsöt, vagy egyébként a mindenkor hatályos jogszabályokat. Az oldal választott nevének továbbá tematikájában világosan különböznie kell az egyéb már működő oldalad.hu oldalaktól, valamint megfelelően jellemeznie kell az oldal tartalmát.

   - A Szerkesztő köteles biztosítani, hogy az aloldal ne tartalmazzon olyan információt, anyagot, banner-t vagy olyan linkeket, amelyek az oldalad.hu érdekeit sérthetik. A fenti tilalmak megszegése esetén a Szerkesztő köteles a kifogásolható tartalmat, linkeket vagy egyéb információt eltávolítani, illetőleg tudomásul veszi, hogy azokat a főszerkesztő eltávolíthatja.

   - Az oldalad.hu nem vállal kötelezettséget az aloldal rendszeres figyelemmel kísérésére, ugyanakkor tudomásszerzés esetén jogosult bármely információt eltávolítani az aloldalról, vagy az aloldal elérhetőségét ideiglenesen felfüggeszteni vagy megszüntetni, illetőleg az aloldalt az internetről ideiglenesen vagy véglegesen visszavonni, amennyiben a szerkesztő a szerkesztési alapelveket súlyosan megszegi, illetve aloldala bármilyen jogszabályi előírásba ütközik.

   - Az oldalad.hu név illetve az oldalad.hu logó védjegy oltalom alatt áll, így kizárólag az oldalad.hu erre irányuló, előzetes és írásbeli engedélyével, az abban meghatározott feltételek maradéktalan betartása mellett használható fel. A használat magában foglalja a logó aloldalon, oldalakon vagy nyomtatott formában történő elhelyezését bármilyen céllal, bármilyen formában.

   - A szerkesztő legalább kéthetente egy alkalommal az adminisztrációs felületre belépve elvégzi a teendőket (linkajánlások elbírálása, levelezés) valamint az általa fenntartott oldalon található minden linket ellenőrzi. A szerkesztő folyamatosan ellenőrzi az oldaladon elhelyezett linkeket (ne legyen halott link), illetve azt, hogy a linkek tartalmilag beleillenek-e az oldal témakörébe.

   - Minimum 6 saját linkdoboz létrehozása szükséges az indulásnál és 1 linkdobozba minimum 6 linket kell elhelyeznie a szerkesztőnek.

   - Az oldalon található halott linkek száma nem haladhatja meg az oldalon található összes linkek számának 5%-át.

   - Egyszerre csak 1 oldalad.hu oldal szerkesztésére van lehetőség. A szerkesztett oldal publikálását követően van csak lehetőség egy újabb oldal igénylésére, illetve szerkesztésére. Egy-egy oldal publikálás előtti szerkesztésére 7 naptári nap (1 hét) áll a szerkesztő rendelkezésére. Amennyiben ezen időn belül a szerkesztő az oldalalt nem tudja elkészíteni és nem kéri annak elbírálását publikáláshoz, akkor levélben kérheti a szerkesztési idő meghosszabbítását az adminisztárciós felületen keresztül.

   - Amennyiben az oldalt a megadott 7 nap határidőn belül nem készíti el szerkesztője, és nem kéri a szerkesztési idő meghosszabbítását, az oldalt elveszíti és az igényelhető lesz akár új, akár régi szerkesztők által.

   - A szerkesztő megválaszol minden e-mailt, így a beérkezett linkajánlásokat legfeljebb 14 napon belül. Amennyiben a linkajánlásait a szerkesztő nem bírálja el a megadott határidőn belül, és panasz érkezik a szerkesztőséghez, akkor a főszerkesztő jogosult a szerkesztő helyett elbírálni azt.

   - A szerkesztő ellenőrzi, hogy egy-egy link olyan oldalra utal-e, mely az oldal témájára vonatkozik, egy link sem mutathat olyan honlapra, mely egyértelműen nem kapcsolódik az oldal témájához.

   - Amennyiben egy ajánlott linket a szerkesztő elutasít, abban az esetben köteles minden esetben az elutasítás okát röviden megindokolni.

   - Reklámot kihelyezni csak a kijelölt hirdetési felületeken szabad.

   - Az oldalon elhelyezett linkek valós tartalomra kell, hogy mutassanak, vagyis nem linkelhetőek be közvetlenül reklámok, burkolt reklámok.

   - Az oldalon nem szerepelhet 5-nél több olyan link, mely ugyanarra a domainre, ugyanazon portál különböző aloldalaira mutat.

   - Amennyiben a Szerkesztő több aloldalt üzemeltet, abban az esetben kötelezettségeit minden egyes aloldal tekintetében köteles teljesíteni.

   - A Szerkesztő nem alkalmazhat Script, vagy HTML kódokat dobozainak tartalmának szerkesztésekor. A szerkesztett oldalon TILOS elhelyezni káros tartalmú linkeket, szkripteket. Amennyiben ez megtörténik a szerkesztési jogot az oldalad.hu értesítés nélkül bármikor visszavonhatja részlegesen, illetve véglegesen is.

  Köszönjük, hogy használja a Szolgáltatást, és tiszteletben tartja a jelen szerkesztési irányelveket!

   

  Reklámokra vonatkozó előírások:


  A gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a „Reklámtörvény”) alapján a gazdasági reklám fogalma:
  Olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket – (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám).
  A Reklámtörvény különböző általános tilalmakat (mindenkire vonatkozó) és különös reklámkorlátozásokat (egyes árukhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó) fogalmaz meg, amelyek betartása minden üzleti jellegű szerződést választó Szerkesztő kötelezettsége és felelőssége.


  Általános reklámtilalmak és reklámkorlátozások 

   • Tilos az olyan reklám, amely erőszakos, illetve a személyes vagy a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönöz.
   • Tilos az olyan reklám, amely a környezetet, illetve a természetet károsító magatartásra ösztönöz.
   • Tilos az olyan reklám, amely a gyermek- és fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését károsíthatja.
   • Tilos az olyan gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szóló reklám, amely alkalmas a gyermek-, illetve fiatalkorúak fizikai, szellemi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására, különösen azáltal, hogy erőszakra, szexualitásra utal vagy azt ábrázol, vagy témájának meghatározó eleme az erőszakos módon megoldott konfliktus.
   • Tilos az olyan reklám, amely gyermek- vagy fiatalkorút veszélyes, erőszakos vagy a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutat be.
   • Tilos az olyan reklám, amely a nemiséget súlyosan szeméremsértő nyíltsággal ábrázolja, különösen amelyik nemi aktust vagy nemi szervet nyíltan ábrázol (pornográfreklám).
   • Tilos a szexuális szolgáltatás reklámja. A szexuális szolgáltatás fogalmát és reklámozásának további korlátozásait külön törvény állapítja meg.
   • Tilos az olyan áru reklámja, amely rendeltetése szerint szexuális ingerkeltésre irányul.
   • Tilos a megtévesztő reklám.
   • Tilos fegyver, lőszer, robbanóanyag és a közbiztonságra különösen veszélyes eszköz reklámja.
   • Tilos a külön jogszabályban meghatározott veszélyes eb, továbbá az állatviadal reklámja.
   • Tilos emberi szervet, szövetet bármilyen felhasználás céljára reklámozni.
   • Tilos a terhességmegszakítás, a terhességmegszakítást végző intézmény, arra alkalmas eszköz vagy eljárás reklámja.
   • Tilos alkoholtartalmú ital olyan reklámja, amely
   • gyermek-, illetve fiatalkorúaknak szól,
   • gyermek- vagy fiatalkorút mutat be,
   • alkoholtartalmú ital mértéktelen fogyasztására ösztönöz, vagy negatívan tünteti fel az önmérsékletet, illetve az alkoholfogyasztástól való tartózkodást,
   • az alkohol fogyasztását jobb fizikai teljesítménnyel vagy járművezetéssel kapcsolja össze,
   • olyan benyomást kelt, hogy az alkohol fogyasztása hozzájárul a társadalmi vagy szexuális sikerhez,
   • azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkoholnak gyógyászati tulajdonsága van, serkentő vagy nyugtató hatású,
   • azt állítja vagy olyan benyomást kelt, hogy az alkohol személyes konfliktusok megoldásának eszköze lehet, vagy
   • a magas alkoholtartalmat az italok pozitív minőségi jellemzőjeként hangsúlyozza.
   • Tilos a dohánytermék reklámja
   • Tilos a gyermek-, illetve fiatalkorúak szerencsejátékban való részvételére felszólító reklám.
   • Tilos közzétenni szerencsejátékhoz kapcsolódó reklámot olyan sajtótermékben, amely alapvetően gyermek-, illetve fiatalkorúakhoz szól.

   

  A Reklámtörvény értelmében a reklámozó (akinek az érdekében vagy javára a reklám megjelenik), a reklámszolgáltató (például a reklám készítője) továbbá a reklám közzétevője bizonyos esetekben egyetemlegesen felel, ezért a nem megfelelő reklámokat elhelyező Szerkesztők jogi úton is felelősségre vonhatóak. Az oldalad.hu ezért kifejezetten felhívja a Szerkesztők figyelmét, hogy fokozottan ügyeljenek a vonatkozó jogszabályok betartására.